Phương châm hoạt động của HTQT

HTQT là một công ty kinh doanh dịch vụ du học, nhưng hai chữ kinh doanh không đặt lên hàng đầu ,mà là một cơ sở đào tạo,giáo dục định hướng , rèn dũa ra những học viên ,có trí tuệ, có hiểu biết sâu rộng, để tương lai có thể đóng góp một phần nhỏ bé cho việc xây dựng đất nước.

Học viên HTQT không những có trí tuệ mà còn phải có đức độ, tư cách, hiểu biết trách nhiệm của mình  đối với bản thân ,gia đình , và cả xã hội.

Ban giám đốc và toàn thể đội ngũ giáo viên luôn tuân theo tôn chỉ” ngày càng nâng cao chất lượng giảng day” để tối đa hóa các bài giảng , luôn tạo sự thoải mái và ấn tượng cho mỗi học viên . Ban lãnh đạo , giáo viên , học viên luôn luôn thấm nhuần hai điều :

1. Sống hết mình, trung thực, khiêm tốn, nhân ái, ngay thẳng là bạn của mọi người.

2. Học tập , trau dồi tài đức, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT